Najnovije vesti

Arhiva vesti

Ljude ne treba deliti na muškarce i žene, svaki čovek, bio on muškarac ili žena, može svojim telom i životom raditi šta hoće jer ljudska prava ne izviru iz čovekove polnosti nego slobode.”

(Elizabeth Badinter, francuska filozofkinja i feministkinja)
Top